SOJUSZE

0
4

Na uczcie z okazji narodzin królewskiego syna pojawia się także królowa?cała zabawa i radość na chwilkę zamiera, ale królowa tylko oddaje pokłon swemu małżonkowi i unosi kielich wina i wraz ze swoimi dwórkami wychodzi?zabawa trwa dalej?królowa udaje się pokornie, boso i w deszczu do sanktuarium Najświętszej Matki Chrystusowej i modli się,żeby przez Jej wstawiennictwo Pan napełnił jej puste łono i dał jej wymarzonego syna?
W dalekim Rzymie umiera papież?dwóch kardynałów rozmawia o nowym niewybranym jeszcze papieżu?francuscy kardynałowie mieli poprzeć kandydaturę Wolsey?a na nowego papieża, ale on pertraktował z cesarzem, a więc znaczy to, że Anglia nie zamierza dotrzymać podpisanego traktatu, a więc oni poczuli się zwolnieni z obowiązku tego poparcia?i w ten sposób angielski kardynał nie został nowym papieżem?
Król dopytuje się Wolsey?a jak poszły rozmowy z cesarzem? kardynał twierdzi, że bardzo dobrze i owocnie?cesarz chce wojny z Francją i sojuszu z Anglią?Henryk już widzi się jako król Anglii, Irlandii i Francji?całkiem tak jak jego przodkowie?