SŁODKA ANNA

0
5

Posłańcy z Hiszpanii zostali przedstawieni królowej Katarzynie Aragońskiej, która w ojczystym języku wyraziła radość z ich przybycia i traktatu między jej kuzynem a jej mężem?po cichutku ostrzegła ich także przed kardynałem Wolsey?em? następnie posłańcy dostąpili zaszczytu przyjęcia na audiencji u króla?,który wyraził życzenie, aby cesarz przyjął jego zaproszenie i odwiedził jego królestwo, co sprawi wielką radość zarówno jemu jak i jego małżonce…
Podczas treningu w strzelaniu, król rozmawiał z kardynałem o budowie nowych statków, przeciwko czemu Wolsey oponował ze względu na wysoki koszt budowy, ale zdanie króla jest najważniejsze?następnie porozmawiał z Tomaszem Boleyn,wyraził wdzięczność za jego zasługi a wyrazem tej wdzięczności będzie to, że uczyni z niego Rycerza Podwiązki?i oczywiście król nie omieszkał zapytać o jego córkę Annę. Odpowiedź Boley?na bardzo spodobała się królowi, bo właśnie się dowiedział, że Anna niedługo będzie stale gościła w królewskim pałacu jako dama dworu?
W posiadłości Boleyn?ów Anna wysłuchuje wiersza, jaki recytuje jej młody poeta?mężczyzna ma pretensje, że ona go zostawia?a ona ostrzega go żeby z nikim o niej nie rozmawiał?