POSTANOWIENIE

0
5

Król Henryk w liście do króla Francji wyraził swą dobrą wolę w sprawie ogólnoeuropejskiego traktatu i spotkania w jego sprawie?doniósł też swemu kuzynowi, że nie będzie się golił póki twarzą w twarz nie staną i tego traktatu nie podpiszą?
Do Wolsey?a doszły słuchy,że papież Aleksander jest bardzo chory i zapewne już niedługo przeniesie się do lepszego świata?a francuski biskup solennie zapewnił go, że w zamian za to, że uratował pokój między Anglią a Francją, francuscy biskupi na przyszłym konklawe będą głosować na niego, a więc mając ich poparcie i angielskich biskupów, jeśli taka będzie wola Boga zostanie nowym biskupem Rzymu?
Król w trakcie spowiedzi wyraził wątpliwość, co do legalności swego małżeństwa z Katarzyną Aragońską?była ona wszak żoną jego zmarłego brata?wprawdzie przysięgała, że ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, ale dlaczego w takim razie nie mają męskiego potomka? Ona urodziła pięcioro jego dzieci, w tym jednego syna i tylko jedna córka przeżyła?a wszak Pismo święte mówi,że jeśli mężczyzna poślubi żonę brata swego umrze bezpotomnie,?więc może to jednak nie była prawda, że właściwie nie była żoną jego brata?