POSŁAŃCY

0
6

Król chce powierzyć eskortę swej królewskiej siostry Małgorzaty swemu przyjacielowi Brandonowi?ma on odwieźć Małgorzatę do Portugalii, gdzie czeka na nią narzeczony, czyli portugalski król?ma ją i jej świtę eskortować i w jego, króla Henryka imieniu, wydać ją za mąż?Charles trochę oponuje, że nie jest godzien takiego zaszczytu, ale Henryk rozprasza jego obawy- obiecuje mu tytuł księcia Suffolk?
Tomasz More wyjechał, aby osobiście powitać w Anglii posłańców cesarza?w czasie wspólnej podróży wypytuje Hiszpanów, co robi cesarz, aby powstrzymać niebezpieczną dla katolickiego świata herezję, głoszoną przez Martina Lutra?opowiada, że Henryk pisze pracę broniącą papiestwa i starego porządku świata,?ale posłańcy jakoś nie bardzo chcą uwierzyć,że król osobiście się tym zajmuje?Tomasz radzi jeszcze posłom, że chcąc, aby ich król wysłuchał, muszą mieć poparcie kardynała Wolsey?a?i pierwsze kroki kierują właśnie do kardynała?Wolsey chce się utwierdzić czy cesarz szczerze chce tego traktatu o przyjaźni między królestwem Henryka a cesarstwem a, otrzymując zapewnienie o szczerych intencjach cesarza stwierdza, że najlepszym potwierdzeniem tej przyjaźni będzie małżeństwo córki jego wysokości Henryka z jego cesarską mością Karolem?